Gå tilbake til:
Du er her:

Psykiske helsetjenester

Om psykiske helsetjenester

De psykiske helsetjenestene i Bergen består av tjenester på ulike nivåer og fra ulike aktører.

Les mer

Plan for psykisk helse 2016 til 2020

I oktober 2016 vedtok Bergen bystyre Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn.

Les mer

Kurs i depresjonsmestring

Bergen kommune tilbyr kurs i depresjonsmestring for alle som i perioder kan føle seg nedstemte eller deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen. I juni er det påmeldingsfrist for kurs til høsten.

Les mer

eMeistring - internettbehandling ved panikklidelser, angst eller depresjon

Poliklinikkene i Helse Bergen og Solli DPS tilbyr veiledet internettbehandling til personer som sliter med panikklidelser, sosial angst eller depresjon.

Les mer

Gir meningsfylt hverdag bedre psykisk helse?

Erfaringer fra et kurs- og aktivitetshus i Bergen viser at meningsfylt hverdag har positiv innvirkning på mennesker med psykiske helseplager. Dette vil en nå vurdere opp mot teorien - Salutogen tilnærming.

Les mer

Prosjekter og satsinger innen psykisk helse

De siste årene har de psykiske helsetjenestene i Bergen kommune fått et kraftig løft, og en rekke nye tiltak er etablert.

Les mer

Aktivitetstilbud - psykisk helse

I tillegg til Fredheim kurs- og aktivitetshus som er et byomfattende tilbud, er det etablert et aktivitetssenter i alle bydelene. Aktivitetssentrene skal være en møteplass og et lavterskeltilbud til mennesker med psykiske plager.

Les mer

Portugisere vil lære om psykiske helsetjenester

Tre portugisere, to leger og en sykepleier er i Bergen frem til St. Hans for å lære mer om psykiske helsetjenester.

Les mer

Tverrfaglig forum

Flere kommuner samarbeider med Helse Bergen om å arrangere jevnlige seminarer om aktuelle tema innen det psykiske helsefeltet.

Les mer