Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen trenger flere utleieboliger

De neste fem årene er det behov for 125 utleieboliger for vanskeligstilte. Nå ønsker Bergen kommune å inngå tilvisningsavtaler med utbyggere eller utleiere.

Tilbudet leveres innen fristen i ekspedisjonen hos Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10, 3. etg.

Har du spørsmål? Kontakt Trond Stigen 930 47 654 eller e-post trond.stigen@bergen.kommune.no

Bergen kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med en eller flere profesjonelle utleiere/utbyggere. En tilvisningsavtale med kommunen kan gi utleier gunstig finansiering fra Husbanken til hele prosjektet.

En slik avtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til alle boligene som er omfattet av avtalene, men begrenses til ca.40 prosent av boligene til enhver tid. De øvrige boligene kan utleier leie ut på det private markedet.

Behov i flere bydeler
Det er et stipulert behov på 125 utleieboliger for vanskeligstilte i perioden 2017-2021. Behovet gjelder boenheter med 1-2 rom samt familieboliger med fire eller flere rom.

Det er ønskelig med utleieboliger i bydelene Åsane, Fana, Ytrebygda, Laksevåg (ytre deler) og Fyllingsdalen. Det er satt restriksjoner på boligenes beliggenhet i kommunen.

Presentasjoner fra informasjonsmøte 31. mai
Bergen kommune og Husbanken inviterte til informasjonsmøte 31. mai. De to siste vedleggene i høyre spalte er presentasjoner fra informasjonsmøtet.

Informasjon om grunnlån fra Husbanken
Vedlagt ligger også veileder for søknad om grunnlån fra Husbanken.

Kontaktperson i Husbanken er:
Lene Løken Vikøren
Seniorrådgiver
Telefon: +47 55 30 66 29
lene.vikoren@husbanken.no

I høyre spalte på siden finner du mer informasjon, blant annet konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjon.