Gå tilbake til:
Du er her:

Organisasjonskart

Her kan du se hvordan Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering er organisert.

Det har skjedd flere endringer i organisasjonsstrukturen siden byrådsavdelingen ble etablert i 2011.

1. mars 2015 gikk Etat for boligforvaltning over til Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap.

Etter kommunevalget 2015 ble navnet på byrådsavdelingen endret fra Sosial, bolig og områdesatsing til Sosial, bolig og inkludering. Bosetting av flyktninger har blitt et stort og aktuelt tema selv om områdesatsingen fortsatt er et stort og sentralt satsingsområde på byrådsavdelingen og for Bergen kommune.

14. januar 2016 vedtar byrådet å flytte Grønn etat over til Byutvikling, som et ledd i etableringen av en Bymiljøetat.

1. februar 2017 etableres Etat for inkludering. Nygård skole blir overført fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett til Etat for inkludering. Introduksjonssenter for flyktninger flyttes fra Etat for sosiale tjenester til Etat for inkludering og Tolketjenesten etableres som egen resultatenhet under etaten.