Gå tilbake til:
Du er her:

Veteranplan for Bergen

Med tittelen "I tjeneste for Norge - med bosted i Bergen" har Bergen kommune laget plan om hvordan Bergen kan hedre, ivareta og nyttiggjøre seg soldater som har vært i operativ utenlandstjeneste.

Norge har over flere tiår deltatt i ulike militære operasjoner i krigs- og konfliktområder i andre land.

Staten har de senere årene utviklet og systematisert sin politikk overfor disse mannskapene. Det bor mange med veteranbakgrunn i Bergen kommune. Derfor har Bergen valgt å etablere en politikk på veteranfeltet.

Planen er utarbeidet i dialog med veteranene selv. Planen handler i grove trekk om statlige føringer, kunnskap om veteraners levekår, heder og anerkjennelse (monument, merkedager o.l.), oppfølging og omsorg av veteraner og ivaretakelse av familien til veteranene. Planen handler også om det å benytte veteranenes erfaring og kompetanse i tillegg til det å sikre veteranene et møtepunkt/tilholdssted.

Planen ligger vedlagt i pdf-format.