Gå tilbake til:
Du er her:

Glad for heis i Sandsli borettslag

I Sandsli borettslag ble det installert heiser i forbindelse med en større oppgradering. Utgiftene til heis utgjorde en svært liten del av den totale kostnaden.

- Det er en klar fordel med heis, sier Kristine Griffin som er beboer og styremedlem i Sandsli borettslag.

Hun fikk sitt første barn før heisene ble installert, nå er hun blitt mamma igjen til lille Matilda på 11 måneder og beskriver hverdagen som mye enklere, ikke bare for henne, men for alle beboere.

- Det er blitt enklere å få besøk av bekjente, både de som er gode og dårlige til beins, i tillegg er hverdagen enklere da man slipper bære alt av varer og gjenstander opp alle trappene, sier Kristine.

Tørrskodd fra garasjen

Sandsli borettslag har garasjeanlegg under boligene, før måtte man gå ut og rundt for å komme til garasjen, nå kan man ta heisen helt ned og kommer seg tørrskodd fra garasjen og opp til leilighetene. I tillegg ble det bygget nye postkassestativ i sammenheng med heisene slik at man tørrskodd kan hente posten.

Gunstig finansiering av heis

Det var behov for en større oppgradering i Sandsli borettslag. Borettslaget slet med fukt- og lekkasjeproblemer og bestemte seg for å gjennomføre en omfattende oppgradering. Balkonger, dører, vinduer og ventilasjonsanlegg ble skiftet og husene ble etterisolert. Som et ledd i oppgraderingen, valgte man også å etterinstallere heis.

Sandsli borettslag består av 140 leiligheter. Den totale kostnaden for den omfattende oppgraderingen kom på cirka 120 millioner. Av dette utgjorde totalsummen for installasjon av fire heiser 16 millioner kroner. Opptil 50 prosent av den estimerte kostnaden til heis gis som tilskudd fra Husbanken. Estimert kostnad for heisene i Sandsli borettslag var på 10 millioner kroner. Som følge av uforutsette problemer, ble kostnaden større. Foruten heistilskuddet er oppgraderingen fullfinansiert gjennom et lån hos Husbanken.

Involverte alle beboerne

Det som tok tid i prosessen var å bestemme seg for å gjennomføre oppgraderingen. Man brukte lang tid på å finne de gode prosessene.

- Den gode dialogen med andelseierne har vært helt avgjørende, sier styreleder Harald Goksøyr.

- Det er ikke styrets oppgradering, men alle eierne. Det er derfor viktig at alle involveres i prosjektet.

Det ble arrangert flere beboermøter undervegs, og da saken til slutt kom opp på generalforsamling etter to år, ble det vedtatt med 93 prosent for å gjennomføre oppgradering. Selve oppgraderingen tok derimot bare et år. Entreprenøren tok seg av alt det praktiske.

Ønsker du mer informasjon om etterinstallasjon av heis?

Ta kontakt for mer informasjon om etterinstallasjon av heis.

Eller kom til informasjonsmøte den 30. august.