Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan for 250 flere kommunale utleieboliger

Byrådet vil prioritere å tilrettelegge 250 flere boliger tilpasset spesielt vanskeligstilte grupper.

Målsettingen er å etablere et mer variert tilbud av boliger som er tilpasset spesielt vanskeligstilte beboere med behov for tjenester og oppfølging av hjelpeapparatet for å mestre sitt boforhold. Det kan handle om problemstillinger knyttet til alvorlig psykisk sykdom, rusavhengighet og ofte en kombinasjon av disse.

Til de som trenger det mest

- Det er en prioritert oppgave å skaffe flere kommunale boliger, med god spredning i hele byen. Boligkøen i Bergen er historisk lav, og denne handlingsplanen gir oss et grunnlag for å bygge differensierte og tilpassede boliger til mennesker som trenger det aller mest, sier byråd Erlend Horn.

Rekordlav boligkø

I dag er køen for å få kommunal bolig rekordlav. Ved inngangen til 2015 var boligkøen på 445 husstander. Ved inngangen til 2016 var boligkøen 362 husstander. Ved inngangen til 2017 var køen 201 husstander.

- Dette er en gledelig utvikling, som kan ha sammenheng med at vi har flere og gode kommunale boliger og vi har satset på mer og bedre booppfølging som har gitt mer stabil bosituasjon for flere vanskeligstilte. I tillegg er utleiemarkedet endret slik at flere vanskeligstilte har fått tilgang på boliger på det private utleiemarkedet, sier Horn.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken