Gå tilbake til:
Du er her:

Heisprosjektet - rapport om etterinstallering av heis

Rapporten fra heisprosjektet synliggjør potensialet for etterinstallering av heis i flerbolighus i Bergen.

Bergen kommune har i samarbeid med Husbanken hatt et prosjekt der målet har vært å informere om og motivere boligselskaper i Bergen kommune til å etterinstallere heis.

Heis i bygg blir stadig viktigere med en aldrende hjemmeboende befolkning. Flere heiser vil være med på å gi mange beboere økt livskvalitet og mulighet til å bli boende lenger i eget hjem. For mange med redusert funksjonsevne er heis helt nødvendig. Heisen gir økt tilgjengelighet for både beboere og besøkende.

Etterinstallering av heis har vært en satsing i mange år, men fortsatt mangler de aller fleste lavblokker heis.

Det er utarbeidet en rapport med bakgrunn i funnene i prosjektet. I prosjektet har man kartlagt antall boligselskaper i Bergen som er i målgruppen til Husbankens tilskudd til etterinstallering av heis. Resultatet viser et enormt potensiale for å gjøre flere boliger tilgjengelig. Rapporten har både med seg gode råd til de som ønsker etterinstallere heis, gode argument for etterinstallering og suksesskriterier, samtidig som den viser til hva som ikke fungerer med ordningen. Det gis også eksempler på borettslag i Bergen som har etterinstallert, eller som vurderer dette. I tillegg til at det gis anbefalinger for hvilke områder som bør prioriteres fremover.

Representerer et boligselskap som vurderer etterinstallering av heis, vil du finne nyttige tips om hvordan gå frem her.