Gå tilbake til:
Du er her:

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011 - 2016

Bergen bystyre vedtok i juni 2011, Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011 - 2016.

Planen skisserer tiltak som skal bidra til å forebygge at mennesker i Bergen kommune blir rusavhengige. I tillegg omhandler planen tiltak for de som befinner seg i aktiv rus, og hva som må gjøres for at disse skal få et verdig helse- og omsorgstilbud samtidig som de rettledes mot rehabilitering og behandling. Både de rusavhengige og deres pårørende skal ivaretas gjennom kommunens tilbud.

Av forebyggende tiltak er det rettet stort fokus på tiltak i nærmiljø og i skolene. En har tro på tiltak som hindrer at barn og unge blir eksponert for rus der de ferdes og oppholder seg.

Byrådet har antydet i sin politiske plattform fokus på helhetlig omsorg, skadereduserende tiltak og et stabilt botilbud - og så klart tiltak for å redusere antall overdoser.