Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for psykisk helsearbeid i Bergen fra 2011

Bergen bystyre vedtok en ny og omfattende plan for det psykiske helsearbeidet i Bergen i møte 28.mars 2011.

Bystyret påpekte behovet for økte rammetilskudd for å løse de økende oppgavene innenfor dette tjenesteområdet - fra statlige myndigheter.

En rekke utfordringer tas opp i planen. Blant annet er det et stort behov for boliger og tjenester i bolig for personer med alvorlige psykiske lidelser. Dette gjelder både de med og uten rusavhengighet som tilleggsproblem.

Planen er vedlagt i pdf-format.