Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens økonomistyring, arbeidsgiverpolitikk, eiendomsforvaltning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og innkjøp. Byrådsavdelingen følger opp kommunens eierskap i aksjeselskaper og kommunale foretak.

Siste nytt

Kontakt