Gå tilbake til:
Du er her:

Mulighetsstudie for byarena ferdig

Arbeidsgruppen, som har sett på mulighetene for lokalisering av byarena i Bergen, har levert ferdig rapport.

En arbeidsgruppe bestående av representanter for Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring og Byrådsavdeling for byutvikling ble satt ned. Gruppen har fått bistand fra ABO Arkitektur & Plan AS. Selskapet har utarbeidet mulighetsrapporten.

Byrådet vedtok 18. februar 2016 å sette i gang et utredningsarbeid. Dette arbeidet skulle avklare premissene for en eventuell fremtidig byarena i Bergen. Byrådet pekte i vedtaket på Nygårdstangen, Nymarksområdet, Mindemyren og Slettebakken som aktuelle lokaliseringer.

Bystyret vedtok i møte 17. februar 2016 at det er viktig å få utredet ulike muligheter for konsept, størrelse, finansiering, drift og lokalisering.

Seks tomter er vurdert

Mulighetsstudien for en byarena i Bergen omfatter seks tomter: Nygårdstangen, Nymarksområdet, Mindemyren, Slettebakken, Krohnsminde og Kokstad Vest. For Nymark er to alternativ vurdert, med og uten dagens Haukelandshallen.

Tomtene er vurdert ut fra ti kriterier. Kriteriene er basert på tomtens egnethet, hensyn til byutvikling og nærområde og planstatus.

Byrådet planlegger å levere sak om byarena til bystyret i løpet av våren 2017.