Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Fotografi av byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn

Se egen side for:
Byråd Erlend Horn (V)

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom har det overordnede ansvaret for kommunens økonomistyring, næringspolitikk, landbruk, eiendomsforvaltning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og innkjøp. Byrådsavdelingen følger opp kommunens eierskap i aksjeselskaper og kommunale foretak.

Siste nytt

Kontakt