Gå tilbake til:
Du er her:

Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen 2017?

30. september er siste frist for å sende ditt innspill til hvem du mener skal få Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2017.

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Send ditt forslag

Send ditt forslag til verdige prisvinnere til Bergen kommune på e-post:
sidsel.sorgard@bergen.kommune.no innen 30. september.

Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen den 24. november