Gå tilbake til:
Du er her:

Stiller ut forslag til plan- og designkonkurransen for Torget–Bryggen

Fredag 24. mai åpner utstillingen i Sentralbadet som viser de fem forslagene som har blitt levert i plan- og designkonkurransen for området Torget – Bryggen.

Konkurransen skal bidra til at byrommene oppgraderes, og at området styrkes som byens viktigste knutepunkt, møte- og handelsplass gjennom hele året.

Fem tverrfaglige team kvalifiserte seg til å levere forslag til plan- og designkonkurransen. Det var arkitektkontorene Snøhetta, Asplan Viak,Arkitektgruppen CUBUS, TAG og Gottlieb Paludan. I februar var teamene på befaring i området for konkurransen.

Forslagene stilles ut

Samtidig som juryen vurderer de forskjellige forslagene vil forslagene bli stilt ut for publikum.

Fredag 24. mai klokken 13.00 åpner utstillingen første gang, og frem til 28. juni vil forslagene stå utstilt i hovedrommet i Sentralbadet.

Utstillingen er åpen for publikum hver fredag fra klokken 12.00 til 18.00

Bakgrunn for konkurransen

Bergen har blitt til rundt havnen. Siden 1100-tallet har området rundt Vågen i Bergen vært byens viktigste møteplass, og hatt stor betydning for Norge som fiskeri- og sjøfartsnasjon. Byrommene i området er samlingssted for store anledninger og byens sentrale turistdestinasjon. Allmenningene i Bergen er grunnlaget for en demokratisk byform med frirett for alle mennesker. Bryggens status som verdensarvsted gjør området ytterligere betydningsfullt, rikt og sårbart på samme tid.

Det er vedtatt at Bybanen skal gå gjennom området, og at området foran Bryggen skal gjøres bilfritt. Med økt tilgjengelighet vil enda flere mennesker enn i dag ferdes og oppholde seg rundt Vågen. Det er en utfordrende oppgave å integrere Bybanen i en så viktig del av den historiske bykjernen. Derfor har Bergen kommune invitert til denne plan- og designkonkurransen.

Skal vise mulighetene

Konkurransens overordnede mål er å vise områdets muligheter, og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv.

Bergen kommunes ambisjon for området er at det skal styrkes som et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested med tydelig historisk dybde. Det skal være et levende og bærekraftig bymiljø for både innbyggere og besøkende gjennom hele året.

Se konkurransedokumentene i Mercell

Se kunngjøringen i Doffin