Gå tilbake til:
Du er her:

Inviterte til innspillsmøter om byutviklingsstrategier

25. og 26. april gjennomførte byutviklingsbyråden innspillsmøter om Bergen kommunes Arkitekturstrategi, Kulturminnestrategi og Strategi for sjøfronten.

Byarkitekten, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten har nå levert sine forslag til strategier. Bystyret skal behandle Arkitekturstrategien og Kulturminnestrategien før sommeren.

Som en del av forberedelsene til den politiske behandlingen av disse viktige strategiene for byutviklingen i Bergen inviterte byråden til diskusjon om fordeler og ulemper med forslagene sett i sammenheng med hvordan vi skal utvikle Bergen til en aktiv og attraktiv by.

Du kan lese forslagene til strategier, fagsakene, byrådssakene (kommer), presentasjoner og oppsummering fra innspillsmøtene under:

Forslag til Kulturminnestrategi

Innspillsmøte om forslag til Arkitekturstrategi

Innspillsmøte om Strategi for sjøfronten