Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avdelingens ansvar

Avdelingen har ansvar for by- og transportplanlegging, byggesaker, kulturminneforvaltning, vann- og avløp, utbyggingsavtaler, parkering og vedlikehold av kommunale veger, parker, byrom, skog, natur- og friluftsarealer.

Organisasjonskart

Her kan du se hvordan Byrådsavdeling for byutvikling er organisert.