Gå tilbake til:
Du er her:

Frokostmøte om universell utforming

Den 24.november ble det arrangert frokostmøte om universell utforming. Feltet ble presentert med utgangspunkt i to ulike prosjekt; et boligområde og en skole.

Utfordringer ved utforming av boligområde – en arbeidsmetodikk

Sivilarkitekt Jesper Jorde, Cubus, presenterte arbeidsmetode og innfallsvinkel til et mangfoldig boligfelt på Tertnesflaten i Åsane.

Gjerdrum ungdomsskole

Gjerdrum ungdomsskole fikk Statens Byggeskikkspris 2010. Bygget får skryt for at universell utforming og andre brukerbehov er godt ivaretatt. Juryen, roser bygget for å ha et moderne og utfordrende formspråk. De framhever også at det er gjort en nyskapende tolking av skolen som læringsarena og møtested. Line Strand, interiørarkitekt frå Kristin Jarmund Arkitekter i Oslo, belyste integrering av universell utforming i prosjekteringen og ga konkrete eksempel på universell utforming.