Gå tilbake til:
Du er her:

Internasjonal BaltCICA-konferanse i Bergen - i samarbeid med MARE

Hvordan vil byer og lokalsamfunn takle utfordringene klimaendringene medfører? Finn ut mer på BaltCICA-konferansen - Coping with Climate Change - i Bergen 11. og 12. mai 2011.

I Nord-Europa er det forventet at klimaendringene vil medføre kraftig regn, flere flommer og økt havnivå. Alle faktorene vil påvirke bebygde områder, samt vannkvaliteten og tilgangen på vann.

Hvordan håndterer byer og lokalsamfunn utfordringene klimaendringene medfører?
Hvilke tilpasningsverktøy har blitt forsøkt og hvilke resultater har det gitt?
Hvordan kan behovet for å tilpasse seg klimaendringene forenes med andre behov befolkningen, næringslivet og industrien har?

Konferansen arrangeres av Bergen kommune og NIBR som BaltCICAs prosjektpartner, og vil presentere noen av de konkrete grepene som er gjort i Skandinavia og Europa, spesielt i Bergensområdet og Østersjøregionen.

Mer informasjon om konferansen, program og påmeldingsinformasjon