Gå tilbake til:
Du er her:
Klimaforum 23. februar

Energieffektivisering - et kinderegg

Klimaforum inviterer til et informasjonsmøte om hvilke støttemidler som finnes for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak, både for nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Tid: 23. februar, kl 8:30 - kl 10:00
Sted: Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass

Frokost og registrering fra 08.15. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Påmelding

Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder og redusere behovet for ny kraftproduksjon. Ikke bare oppnår man en klimaeffekt, men det øker også kvaliteten på bygningsmassen og bidrar til reduserte strømutgifter.

I forbindelse med sitt besøk i Bergen ønsker Enova ved Ole Aksel Sivertsen også å diskutere konkrete prosjekt. Både nybyggprosjekter og tiltak i eksisterende bygningsmasse kan motta støtte, og Ole Aksel forteller gjerne hvordan man går frem for å få et godt prosjekt.

Program

Hvordan kan Enova bidra til energieffektivisering i dine bygg?
Ole Aksel Sivertsen, Enova

Passive lærlinger – fremtidens arbeidskraft
Solveig Paule, Husbanken

Myndighetene nøler, bransjen tar ansvar
Stein Olaf Onarheim, Norsk Eiendom

Hvordan involvere leietakerne i energieffektivisering?
Cato Zachrisen, Entra Eiendom

Spørsmål fra salen.

Klimaforum er en møteplass som skal samle aktører fra næringsliv, myndigheter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Her kan man i en uformell atmosfære diskutere klimarelaterte spørsmål, som representerer både vitenskapelige, næringsmessige og politiske utfordringer. Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, BS2020, Bergen kommune og Bjerknessenteret.