Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avdelingens ansvar

Her kan du se hvilke oppgaver og ansvarsområder som ligger til avdelingen.

Organisasjonskart

Slik er Byrådsleders avdeling organisert.

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for Byrådsleders avdeling og den underliggende etat Bergen Brannvesen.