Gå tilbake til:
Du er her:

Avdelingens ansvar

Byrådsleders avdeling er sekretariat for byrådet og skal bidra til sektorovergripende styring.

Andre sentrale oppgaver er informasjon, strategi og utredning, internkontroll, beredskap, brann- og redningstjeneste, juridisk bistand, advokattjenester og internasjonalt arbeid.

Avdelingen består av stab som omfatter sekretariat for byrådet, seksjon informasjon, seksjon for strategi og utredning, seksjon for internkontroll og seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommuneadvokaten og Bergen Brannvesen er egne etater under avdelingen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er byrådsavdelingens øverste politiske leder.

Kommunaldirektør Robert Rastad er den øverste administrative lederen.