Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen i front for ny ISO-standard innen samfunnssikkerhet

Beredskapssjef Ivar K. Lunde i Bergen kommune vil lede den internasjonale ekspertgruppen for ISO-standarden om store byomfattende arrangement.

Norge har foreslått at det blir startet opp et nytt standardiseringsprosjekt og stiller med beredskapssjef i Bergen kommune Ivar K. Lunde som kandidat til å lede en arbeidsgruppe under den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO som skal utarbeide den første internasjonale standarden for store arrangementer i store byer. Det er ikke satt frist for når det blir formelt avklart om prosjektet blir en realitet, men det er sannsynlig at det vil skje i første del av 2019.

Kilde: standard.no

Med erfaringsgrunnlag fra sykkel-VM i Bergen i 2017 leder Norge an i arbeidet for det internasjonale standardiseringsarbeidet for samfunnssikkerhet rundt store arrangementer i byer. Under sykkel-VM fikk man se hva som fungerte og hva som kunne blitt gjort bedre.

Blokkeringen av biltrafikk og delvis ambulansetrafikk til Haukeland sykehus under mesterskapet er et eksempel på noe som burde ha blitt gjort annerledes. Dersom Bergen som vertsby og arrangøren hadde hatt en fast prosess med relevante sjekklister å forholde seg til, kunne dette ha vært unngått.

– Før sykkel-VM så vi etter en overordnet standard som ivaretok erfaringer fra andre byer og hvilken prosess et bysamfunn burde følge. Det fant vi ikke og vi måtte utvikle disse prosessene selv, forteller Ivar K. Lunde som er beredskapssjef i Bergen kommune.

I regi av Standard Norge skal Norge nå lede arbeidet med utarbeidelsen av den nye ISO-standarden innen samfunnssikkerhet for både vertsbyer og arrangører.

Leder fra Bergen kommune

Basert på de gode erfaringene fra bysamfunnets felles samvirkeforberedelser til sykkel-VM i Bergen, skal Ivar K. Lunde lede arbeidet med den internasjonale standarden.

– Det er veldig hyggelig at andre byer og nasjoner er interessert i å lære av erfaringene Norge og Bergen gjorde i forbindelse med sykkel-VM. Vi synes dette er et viktig prosjekt, forteller Lunde.

Ved å starte forberedelsene tidligere, helst i god tid før en vertsby tar stilling til om de skal ta på seg et større arrangement eller ikke, vil en kunne synliggjøre et mer realistisk og kvalifisert bilde av kostnadene og av påvirkningen mesterskapet vil ha for bysamfunnet ved å avholde et arrangement.

Fra Beijing-OL til Vestlandet for å lære

Representanter som planlegger vinter-OL i Beijing i 2022 har vært på besøk på Vestlandet for å lære om utfordringene under sykkel-VM i Bergen. Planleggere for sommer-OL i Tokyo i 2020 har også vært i kontakt med Standard Norge for å være med i arbeidet.

– Det er viktig at bysamfunn kan lære av hverandre. En standard vil medføre at en vil få en mer lik forberedelsesprosess mellom ulike vertsbyer. Vertsbyer og arrangører vil kunne bli profesjonalisert på en annen måte enn det som det er tilrettelagt for i dag, avslutter Lunde.