Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avdelingens ansvar

Her får du generell informasjon om bystyrets kontor, om våre kjerneoppgaver og våre mål.

Drift av politiske utvalg

Kjerneoppgavene til Bystyrets kontor er å forberede og avvikle møter i bystyret, bystyrekomiteene og andre faste utvalg i bystyret.

Tilrettelegger for folkevalgte

Bystyrets kontor sørger for at kommunens folkevalgte har tilstrekkelig informasjon om politiske prosesser, saker og beslutninger.

Ordfører og representasjon

Å tilrettelegge for ordførerens oppgaver og aktiviteter er en av kontorets sentrale oppgaver.

Vedlikehold og utvikling av det politiske styringssystemet

Området omfatter utredning, saksproduksjon, informasjon og folkevalgtopplæring.

Administrative fellesfunksjoner

Kontorets administrative fellesfunksjoner er sentralbord, økonomi, personal, informasjon og IKT.

Valg

Bystyrets kontor er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av de ulike typer valg og eventuelle folkeavstemminger i Bergen kommune.

Meddommere i Bergen kommune

Bergen bystyre oppnevner meddommere til Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett hvert 4. år. Valget foretas av bystyret i juni måned året før meddommerne starter sin funksjonsperiode og gjelder for en periode på 4 år.