Gå tilbake til:
Du er her:

Organisasjonskart

Bystyrets kontor ledes av bystyredirektøren. Kontorets arbeid og ansvar er delt inn i fem hovedområder:

  • Ordfører og representasjon
  • Drift av politiske utvalg og Ungdommens bystyre
  • Valg
  • Personal, organisasjon og lønn
  • IKT
  • Økonomi, informasjon og kontordrift

Alle ansatte har oppgaver innen flere oppgaveområder. Til enhver tid vil det også være prosjektbaserte oppgaver som samordnes og styres på andre måter. Oppgavemengden varierer med det politiske aktivitetsnivået. I valgår vil alle ansatte direkte eller indirekte involveres i forberedelse og gjennomføring av valg.

For kontaktinformasjon, se listen over våre ansatte.