Gå tilbake til:
Du er her:

Lenker og publikasjoner

Strategidokument

Strategidokumentet inneholder visjon og mål for kontoret, informasjon om bemanning, budsjett, ledelse, organisasjon samt beskrivelse av oppgaver, mål, utfordringer og prioriterte oppgaver innen kontorets ulike oppgaveområder.

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for bystyret og bystyrets organer fra og med innføring av parlamentarismen som styringssystem i Bergen kommune i 2000. Årsmeldingene sammenfattter aktiviteten i bystyret, sentrale utvalg for bystyret og Bystyrets kontor for det aktuelle året.

Andre publikasjoner og brosjyrer

Her finner du brosjyrer og informasjonsmateriell om det politiske styringssystemet. Materialet er utarbeidet av Bystyrets kontor og andre enheter i Bergen kommune.