Gå tilbake til:
Du er her:
presentasjon
Martin legger frem skolens resultater
Bilde: Asgeir Eide-Olsen

Kvalitetsoppfølging 2020

Onsdag 19. februar var det kvalitetsoppfølging ved Christi Krybbe skoler.

Elevrådsstyret, foresatte, PPT og representanter fra skolen var onsdag samlet for å se på skolens resultater.
Hovedfokuset var elevenes opplevelse av skolemiljøet og læringssituasjonen ved skolen.
Elevrådet hadde forberedt seg godt og pressenterte undersøkelsene de har foretatt i forkant.
Det kom fram at det skjer mye godt læringsarbeid ved skolen, og at lærerne er flinke til å veilede elevene i læringen deres.
De aller fleste elevene trives godt på skolen og det er mange aktiviteter som er med på å lage det gode skolemiljøet. Trivselsledere ble trukket fram som et eksempel på en aktivitet som bidrar til godt skolemiljø.
Undersøkelsene fra noen utvalgte trinn viser at det foregår mobbing på skolen. Dette ble det snakket mye om og deltakerne i møte kom med konkrete forslag til hvordan skolen skal arbeide for å få bukt på mobbingen.