Gå tilbake til:
Du er her:

Corona-utbrudd og skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har lagt ned store deler av virksomhet grunnet Corona-utbruddet, men følger opp enkeltelever i tråd med prioriteringer.

Det er mulig for både elever og foresatte å ringe eller sende melding til helsesykepleier Kari Linn Hesjedal. Hun er tilgjengelig alle ukedager på tlf. 40813527.

Corona-telefon barn/unge og familier:

Det er opprettet en Corona telefon som barn og familier kan ringe for å spørre om råd.

Denne betjenes av ansatte i skolehelsetjenesten og HFU. tlf.nr: 55 56 92 33 på dagtid fra 08.00 - 15.30.