Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et frivillig, gratis lavterskeltilbud til alle elever i grunnskolen.

Målet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og skolelege. Helsesykepleier og skolelege har taushetsplikt.

Vi kan blant annet tilby:

    Noen å snakke med.
    Helseundersøkelser.
    Helsesamtaler og veiledning.
    Henvisning og samarbeid med aktuelle instanser.
    Vaksinasjon
    Samarbeid med skolen i forhold til elevene sin trivsel og arbeidsmiljø.

 

KONTAKT

    Helsesøster :   Kari Linn Hesjedal
    Tilstede:        Hver onsdag og torsdag
    Kontor:          I 2.etasje i sørbygget   
    Telefon:         53033828 (direkte nummer). Sandviken.helsestasjon@bergen.kommune.no
    Skolelege :    Eirunn Waatevik Saure

Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad

Skolehelsetjenesten ved Christi Krybbe skolerer tilknyttet Sandviken helsestasjon og Bergenhus bydel.  Ta kontakt der om dere  ikke får kontakt med helsesøster på skolen.