Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Kompetanseenhet for dagsentertjenester er en byomfattende enhet som gir dagtilbud til voksne psykisk utviklingshemmede i Bergen kommune. Enheten består av 11 dagsentre. Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter sosialtjenesteloven. Tildeling av plass i dagsenter er basert på spesifikt vedtak om denne tjenesten. Du kan kontakte forvaltningsenheten i den bydelen du bor for å få hjelp til å søke om plass.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp