Første skoledag for elevene på Damsgård skole, skoleåret 2023/24

Velkommen til nytt skoleår. Under finner du oversikt over når ditt barn skal begynne første skoledag 17.august.

1. trinn: Starter klokken 11.30 og er ferdige klokken 13.30. Det er ikke SFO for 1. trinn første skoledag.

2.-4. trinn: Starter klokken 08.30 og er ferdige klokken 11.00. SFO er åpen før og etter skoletiden.

5.-7. trinn: Starter klokken 11.30 og er ferdige klokken 13.30.

Velkomstklassen: Starter klokken 08.30 og er ferdige klokken 11.00.

Mer informasjon om skolestart finner du her:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/skolestart