Gå tilbake til:
Du er her:

«Gratis SFO for 1. trinn» på Damsgård skole fra januar

Damsgård skole er en av de utvalgte skolene til prøveprosjektet "Gratis SFO for førsteklassinger"

SFO er en viktig felleskapsarena for sosial læring, aktivitet og tilhørighet. Byrådet viderefører derfor prøveprosjektet «Gratis SFO for førsteklassinger», og utvider nå ordningen med 10 nye skoler i Bergen fra januar 2022. Bergen kommune ønsker at flest mulig barn går på SFO.

Vår skole er en av de utvalgte skolene.

Dette betyr at for elever på 1. trinn vil redusert SFO-plass (morgen/ettermiddagsplass) bli gratis. 

Hel plass vil koste 580 kr. Alle som går på SFO vil bli fakturert matpenger (280 kr/måned).   

Har førsteklassingen din allerede SFO-plass, kommer hun/han automatisk med i prøveprosjektet.

Har dere ikke SFO-plass, eller ønsker å endre plasstype, kan du søke her.