Gå tilbake til:
Du er her:

Plasstyper og priser 2021

Plasstyper og priser 2021:

  • Hel plass: Fullt tilbud innenfor SFO' s åpningstid. Alle langdager (undervisningsfrie dager) er inkludert. Pris pr. måned: 2755 kroner.
  • Morgen- og ettermiddagsplass:  Alternativ 1: 07.30- 14.30, alternativ 2: 08.30- 15.30. Pris pr. måned: 2195 kroner.
  • Morgenplass: Fra SFO åpner om morgenen til undervisning starter (07.30- 08.30). Langdager (undervisningsfrie dager) er ikke inkludert. Pris pr. måned: 1035 kroner.
  • Alternativ morgenplass: SFO- plass to faste, valgfrie, ettermiddager i uken (5 timer pr. uke). Langdager (undervisningsfrie dager) er ikke inkludert. Pris pr. måned: 1035 kroner.