Gå tilbake til:
Du er her:

Redusert foreldrebetaling i SFO

For å søke om redusert foreldrebetaling må inntekten være lavere enn       493 167 kroner.  For hel SFO-plass er maksimalpris 2 690 kroner.  Husk at du må søke på nytt for hvert skoleår. Elektronisk søknadskjema finner du under "Søknadsskjema" (se lenke under).

Søknadsskjema

Har du kun barn i SFO skal du bruke dette skjemaet: 

Søknadsskjema-Redusert foreldrebetaling SFO

Har du barn i både SFO og barnehage må du bruke dette skjemaet:

Søknadsskjema - Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO