Gå tilbake til:
Du er her:

"Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune"

Den helhetlige planen legger blant annet vekt på bedre samarbeid mellom SFO og skole, samt at flere barn skal få mulighet til å delta på SFO uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Planen inneholder en egen bergensmodell for SFO der satsingsområdet skal være «Vennskap, lek, læring i det 21. århundre». SFO skal kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes. 

Barnas kompetanser skal fremmes gjennom vennskap, lek og læring. Kommunen skal opprettholde og videreutvikle lekemiljøet i SFO i kombinasjon med faste organiserte aktiviteter innen fysisk aktivitet, kunst – og kulturaktiviteter, digital kompetanse og måltider