Gå tilbake til:
Du er her:

SFO-plass for elever på 1.trinn skoleåret 2021/22

SFO-plass for elever på 1. trinn skoleåret 2021/22 

Det er nå mulig å søke SFO-plass for elever som skal begynne på 1. trinn høsten 2021. For å søke om plass må du logge deg inn med elektronisk ID i Vigilo foresattportal

https://vigilo.no/bergen/

Husk å velge SFO-år 2021/22 i søknaden! 

Når søknaden er behandlet vil du motta tilbud om plass. Dette tilbudet må besvares for at SFO-plassen skal være endelig registrert. Dersom du har problemer med å søke eller svare via den digitale løsningen, ta direkte kontakt med SFO på din skole. Du kan også få hjelp hos Innbyggerservice i kommunen. 

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling på SFO.  Du finner mer informasjon om de ulike ordningene og fremgangsmåte for søknad her:  

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo 

NB! Du må ha søkt og takket ja til en SFO-plass før du kan søke om redusert foreldrebetaling.  

Mer informasjon om SFO og søknad finner du på denne siden:  

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolefritidsordning/skolefritidsordning-sfo 

Velkommen på SFO!