Gå tilbake til:
Du er her:

De obligatoriske kartleggingsprøvene på småskoletrinnet

Hvert år gjennomføres det kartleggingsprøver på 1 - 4 trinn. Prøvene er i regi av Utdanningsdirektoratet, men i vår av er det kun 1. trinn som gjennomfører kartleggingsprøvene i regning og lesing.

 Kartleggingsprøvene er obligatoriske, og formålet med kartleggingsprøvene er at de skal hjelpe lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra støtte i løpet av de første skoleårene. Dermed kan lærerne tilpasse den videre undervisningen på en bedre måte. Kartleggingsprøven i regning blir i år digital, mens kartleggingsprøven i lesing og skriving fortsatt gjennomføres på papir.

Årets 1. trinn gjennomfører kartleggingsprøvene i perioden mars - april. Dere vil få mer informasjon om det aktuelle tidspunktet på ukeplanen. 

Årets 2. trinn / neste års 3. trinn gjennomfører kartleggingsprøvene i de grunnleggende ferdighetene til høsten. 

Årets 3. trinn skal ikke gjennomføre kartleggingsprøver / nasjonale prøver før de blir 5. trinns elever.

Elever som er syke i kartleggingsperioden vil få anledning til å ta prøvene på et seinere tidspunkt. Elever som mottar spesialundervisning eller særskilt norskopplæring, kan rektor vurdere fritak for.