Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til foresatte om koronavaksinering av unge i alderen 12-15 år

Elevene våre på 7.trinn har i dag fått med seg ranselpost hjem. Der finner dere informasjon om vaksinering for unge i alderen 12 -15 år.

Informasjonen oversettes til engelsk, arabisk, somali, polsk og tigrinja og er tilgjengelig her:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/vaksinering-av-innbyggere-fodt-i-2006-2009

Barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse og Folkehelseinstituttet vil legge ut tilrettelagt informasjon til barn på nettsiden www.fhi.no 

Har ranselposten på en eller annen måte kommet på avveie, så finner du den som vedlegg til denne saken.