Gå tilbake til:
Du er her:

Mulig streik fra 24. mai

Lønnsoppgjøret er tilmekling hos riksmekleren med frist midnatt natt til 24. mai. Blir det ikke enighet, er det fare for streik fra den 24. mai.

Bergen kommune har mottatt liste over ansatte som kan bli tatt ut i streik fra LO og fra YS. Hos oss gjelder dette ansatte på kontor og noen assistenter i skole og SFO.

Bergen kommune avventer et eventuelt uttak fra de to andre forhandlingssammenslutningene Unio og Akademikerne før vi har en total oversikt over konsekvensene.

Bergen kommune vil orientere brukerne og byens innbyggere om konsekvenser av en eventuell streik via kommunens nettside og andre relevante kanaler i løpet av torsdagen.