Gå tilbake til:
Du er her:

Ny digital løsning for kommunikasjon mellom hjem og skole fra 9. juni

Bergen Kommune bruker Vigilo som digitalt oppvekstadministrativt system. Fra 9. juni åpner den tilhørende kommunikasjonsløsningen melder Bergen kommune.

Kommunikasjonsløsningen, har de siste årene har vært videreutviklet for å tilfredsstille våre krav til personvern og informasjonssikkerhet. 

Tidligere har kommunikasjon gått i ulike kanaler, blant annet via ranselpost, e-post og SMS. Når Bergen Kommune nå tar i bruk Vigilo sin kommunikasjonsløsning mellom hjem og barnehage, skole og SFO får vi en tryggere, enklere og mer effektiv måte å kommunisere på, både for deg som forelder/foresatt, men også for ansatte. 

Personsensitiv informasjon skal ikke sendes i Vigilo. Slike saker må tas opp muntlig med lærer, eller du kan bruke kontaktskjemaet på skolens nettside. 

Du kan lese mer om ordningen på informasjonsbrevet her: