Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturpris til Svein Olsen

Kulturpris 2018 for Åsane ble tildelt Svein Olsen.

Arna og Åsane kulturkontor deler hvert år ut kulturpris under Kulturfest Åsane. Prisen kan tildeles organisasjoner, lag eller enkeltpersoner.

Kulturprisen i Åsane har blitt delt ut sammenhengende siden 1994, og er en kopi av runesteinen som ble funnet på Vollane i Eidsvåg i 1901. Statuetten er utformet av kunstneren Håkon Hamnes fra Eidsvåg og støpes i bronse av Vidar Mæland.

I tillegg til statuetten får vinneren en pengesum på kr 20.000 fra Bergen kommune.

Fra juryens begrunnelse:

Svein Olsen mottar prisen for den store frivillige innsatsen han har lagt ned i ungdomsarbeidet i bydelen og som økonomiansvarlig for Ungdomshuset U82 i Åsane i flere tiår.

I 1982 ble det startet en ungdomsaksjon i Åsane for at ungdommen skulle få et sted å være som et alternativ til å henge på senteret. Ungdommene fikk støtte fra to Lions-klubber, Bergen kommune og Myrdal Borettslag og sammen fikk de realisert Ungdomshuset U82. Ungdomshuset åpnet i 1987. Siden den gang har huset hatt ulike brukere og samarbeidspartnere og fra 2007 fikk huset nøkkelkortsystem slik at ungdom kunne få tilgang til huset som et «kulturverksted» Huset inneholder graffitivegg, musikkbinge, øvingsrom, studio, reparasjonsverksted, dansesal / storsal og en kjøkkenkrok, og har etter hvert fått et «grønt» preg, med satsing på frukttrær, parsellhage og «eventyrskog».

Svein Olsen har vært voksen støttespiller ved oppstart av stiftelsen, og har hatt ansvaret for økonomi, drift og årsrapporter, og har holdt en stødig hånd om driften av stiftelsen. Juryen vektlegger den store frivillige innsatsen som han har lagt ned i ungdomsarbeid og annet frivillig virke i bydelen, hvor han både har påtatt seg viktige organisatoriske roller, men også har tatt ansvar for ukentlig oppfølging av smått og stort i mange tiår.

Les mer om Kulturpriser og Ungdomspriser