Gå tilbake til:
Du er her:

Lag ditt drømmearrangement under Kulturdager i Fana og Ytrebygda

Planleggingen av kulturdagene 19.-27. oktober er i full gang. Meld på ditt arrangement! Kulturkontoret hjelper deg gjerne med å sette din idé ut i livet.

  • En årlig feiring av de lokale kreftene i Fana og Ytrebygda
  • Dagene er et samarbeid mellom kulturkontoret og det rike lokale kulturlivet. Kulturlivet står for innholdet under Kulturdagene, mens kulturkontoret fungerer som bindeledd, veileder og tilrettelegger.
  • Kontakt: Fana og Ytrebygda kulturkontor

Tenk stort

Kulturkontoret inviterer deg til å være arrangør eller medarrangør av konserter, små og store forestillinger, kunstutstillinger, foredrag eller andre ting som kan bidra til å gjøre årets kulturdager til en fest. Du trenger ikke nødvendigvis ha en ferdig planlagt produksjon/forestilling klar – kanskje har du en idé eller en visjon du trenger hjelp til å virkeliggjøre?

- Vi oppfordrer dere til å tenke stort, utfordre dere selv og andre med samarbeid på tvers av sjanger, drømme om spektakulær scenografi og å utnytte saler, foajeer eller utstillingsrom til å gjøre noe originalt, uredd og spennende. Kom gjerne på et planleggingsmøte, så hjelper vi selvsagt til!

Påmelding og frister

Slik gjør du: last ned søknadsskjema - du finner det under "vedlegg" her på siden, fyll ut og send utfylt skema per e-post til signy.lyngsgard@bergen.kommune.no. Husk også å sende inn bilder - da blir arrangementet mer synlig i brosjyren og annet infomateriell.

Frister: Arrangementer i Fana kulturhus og på Ytrebygda kultursenter: send søknad som beskrevet over innen 15. april. Når alle søknader er mottatt vil kulturkontoret foreta en vurdering av innsendte søknader og tildele lokaler. For arrangementer som skjer andre steder er fristen for å komme med i programmet 1. august.

Tilskudd til arrangement og aktiviteter

Trenger du tilskudd til kulturaktivitet eller arrangement? Kontakt Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling, tlf. 55 56 57 81. Info og søknadsskjema: tilskudd.bergen.kommune.no

Markering av kulturhusjubileum

I år fyller Fana kulturhus 10 år, noe som skal markeres på ulikt vis gjennom året, også under kulturdagene. Kulturdagerutstillingen vil i år bli en fotoutstilling fra livet på kulturhuset de siste 10 år. Her er kulturkontoret svært interessert i å motta bilder fra brukere av huset som kan innlemmes i utstillingen - kom innom Fana kulturhus eller send fotografiene på e-post til photo@linnheidi.com.

Åpningsforestillingen under kulturdagene er også tenkt som en jubileumsforestilling.

Lurer du på noe?

Fana og Ytrebygda kulturkontor når du på telefon 55 56 11 06, eller på mail fana-ytrebygda.kulturkontor@bergen.kommune.no