Gå tilbake til:
Du er her:

Hva kan vi gjøre for å få alle med?

Bergen kommune har som mål at alle barn og unge i Bergen skal ha muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Bli med på en felles arbeidsøkt og ALLEMED-dugnad 29. januar!

Bakgrunn

I Bergen kommune skal alle barn og unge ha muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Dette forutsetter et tett og godt samarbeid mellom kommunens ulike avdelinger og det frivillige organisasjonslivet.

Bergen kommune har inngått samarbeid med Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), som har utviklet dialogverkøyet ALLEMED.

Om verktøyet

ALLEMED er et gratis verktøy utviklet med ønske om å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge, og øke inkluderingen av disse barna. Verktøyet skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet. Verktøyet brukes til å komme frem til konkrete ideer til hvordan man kan jobbe for å finne løsninger som gjør at barn og unge får mulighet til å delta. Les mer om ALLEMED her.

ALLEMED-dugnad

Bergen kommune ønsker å invitere til en ALLEMED-dugnad der kommune og frivillighet kommer sammen for å få en felles bevissthet og sammen utvikler ideer og dele erfaringer.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Ann-Kristin Nordal-Seljestokken.