Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Hvem inngår i vår avdeling?

Kulturavdelingen i Bergen kommune fikk ny organisering 1. august 2017. Her finner du kontaktinfo til Bergen kulturskole, kulturkontorene, teamene våre m.m.

Meld inn kandidater til årets kulturpriser!

Hvert år deles det ut kulturpriser blant ildsjeler og kulturaktører i Bergens bydeler og kulturdistrikt. Nå ønsker kulturkontorene forslag på kandidater til årets priser. Frist er 1. oktober.

Kulturlokaler

De lokale kulturkontorene forvalter en rekke lokaler i alle bydeler, som leies ut til ulike kulturaktiviteter.

Lokale kulturmønstringer

De lokale kulturkontorene arrangerer årlige kulturmønstringer i samarbeid med det lokale kultur- og organisasjonslivet i bydelene.

Frivilligsentraler

Bergen kommune driver tre frivilligsentraler, som er organisert under de lokale kulturkontorene. Det gjør at en del av den frivillige innsatsen kan rettes mot kulturaktiviteter og -arrangementer.

Har du et kurs, et arrangement, eller et konsept å tilby?

Enhet for kulturformidling og deltakelse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunst- og kulturuttrykk som foto, film, dans, musikk, drama, visuelle uttrykk, litteratur m.m.

Kulturpris og Ungdomspris 2014-2017

Hvert år deler kulturkontorene i Bergen kommune ut Kulturpris og Ungdomspris til ildsjeler og talenter innen det frivillige kulturlivet. Her finner du en oversikt over vinnerne de siste 4 årene.