Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Slik jobber vi med kultur i Bergen kommune

Kulturavdelingen i Bergen kommune fikk ny organisering 1. august 2017. Her finner du kontaktinfo til Bergen kulturskole, kulturkontorene, teamene våre m.m.

Vinnere av kulturpriser

Årlig tildeler Bergen kommune Kulturpriser til ildsjeler og talenter innen det frivillige kulturlivet. Her finner du en oversikt over vinnerne de siste årene.

Kulturutøver? Registrer deg for oppdrag i Frilansbanken

Enhet for kulturformidling og deltakelse er til enhver tid interessert i utøvere, kurs og konsepter innen ulike kunst- og kulturuttrykk.

Gratis kulturlokaler til alle frivillige organisasjoner

Fra våren 2018 ble kommunale kulturlokaler gratis å benytte for frivillige organisasjoner.

Kulturlokaler

De lokale kulturkontorene forvalter en rekke lokaler i alle bydeler, som lånes ut til ulike kulturaktiviteter.

Lokale kulturmønstringer

De lokale kulturkontorene arrangerer årlige kulturmønstringer i samarbeid med det lokale kultur- og organisasjonslivet i bydelene.

Frivilligsentraler

Bergen kommune driver frivilligsentraler i Laksevåg, Ytrebygda og Åsane. I tillegg drives det ikke-kommunale frivilligsentraler flere steder i Bergen.

Meld inn kandidater til årets kulturpriser!

Bergen kommune deler ut kulturpriser i alle åtte bydeler i år. Frist for å melde inn kandidater er 1. oktober.