Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Enhet for kulturformidling og deltakelse

Kulturavdelingen i Bergen kommune fikk ny organisering 1. august 2017. Vil du vite mer, finner du ny kontaktinfo her.

Kulturlokaler

De lokale kulturkontorene forvalter en rekke lokaler i alle bydeler, som leies ut til ulike kulturaktiviteter.

Lokale kulturmønstringer

De lokale kulturkontorene arrangerer årlige kulturmønstringer i samarbeid med det lokale kultur- og organisasjonslivet i bydelene.

Frivilligsentraler

Bergen kommune driver tre frivilligsentraler, som er organisert under de lokale kulturkontorene. Det gjør at en del av den frivillige innsatsen kan rettes mot kulturaktiviteter og -arrangementer.

Har du et kurs, et arrangement, eller et konsept å tilby?

Enhet for kulturformidling og deltakelse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunst- og kulturuttrykk som foto, film, dans, musikk, drama, visuelle uttrykk, litteratur m.m.

Kulturpris og Ungdomspris

Hvert år deler kulturkontorene i Bergen kommune ut Kulturpris og Ungdomspris til ildsjeler og talenter innen det frivillige kulturlivet. Her finner du en oversikt over vinnerne de siste 3 årene.