Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Slik jobber vi med kultur i Bergen kommune

Kulturavdelingen i Bergen kommune fikk ny organisering 1. august 2017. Her finner du kontaktinfo til Bergen kulturskole, kulturkontorene, teamene våre m.m.

Kulturpriser og Ungdomspriser

Hvert år deler kulturkontorene i Bergen kommune ut Kulturpris og Ungdomspris til ildsjeler og talenter innen det frivillige kulturlivet. Her finner du en oversikt over vinnerne de siste årene.

Kulturutøver? Registrer deg for oppdrag i Frilansbanken

Enhet for kulturformidling og deltakelse er til enhver tid interessert i utøvere, kurs og konsepter innen ulike kunst- og kulturuttrykk.

Gratis kulturlokaler til alle frivillige organisasjoner

Fra våren 2018 ble kommunale kulturlokaler gratis å benytte for frivillige organisasjoner.

Kulturlokaler

De lokale kulturkontorene forvalter en rekke lokaler i alle bydeler, som leies ut til ulike kulturaktiviteter.

Lokale kulturmønstringer

De lokale kulturkontorene arrangerer årlige kulturmønstringer i samarbeid med det lokale kultur- og organisasjonslivet i bydelene.

Frivilligsentraler

Bergen kommune driver tre frivilligsentraler, som er organisert under de lokale kulturkontorene. Det gjør at en del av den frivillige innsatsen kan rettes mot kulturaktiviteter og -arrangementer.

Meld inn kandidater til årets kulturpriser!

Hvert år deles det ut kulturpriser blant ildsjeler og kulturaktører i Bergens bydeler og kulturdistrikt. Nå ønsker kulturkontorene forslag på kandidater til årets priser. Frist er 1. oktober.