Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Slik jobber vi med kultur i Bergen kommune

Kulturavdelingen i Bergen kommune fikk ny organisering 1. august 2017. Her finner du kontaktinfo til Bergen kulturskole, kulturkontorene, teamene våre m.m.

Kulturpriser og Ungdomspriser

Hvert år deler kulturkontorene i Bergen kommune ut Kulturpris og Ungdomspris til ildsjeler og talenter innen det frivillige kulturlivet. Her finner du en oversikt over vinnerne de siste årene.

Gratis kulturlokaler til alle frivillige organisasjoner

Fra våren 2018 ble kommunale kulturlokaler gratis å benytte for frivillige organisasjoner.

Kulturlokaler

De lokale kulturkontorene forvalter en rekke lokaler i alle bydeler, som leies ut til ulike kulturaktiviteter.

Lokale kulturmønstringer

De lokale kulturkontorene arrangerer årlige kulturmønstringer i samarbeid med det lokale kultur- og organisasjonslivet i bydelene.

Frivilligsentraler

Bergen kommune driver tre frivilligsentraler, som er organisert under de lokale kulturkontorene. Det gjør at en del av den frivillige innsatsen kan rettes mot kulturaktiviteter og -arrangementer.

Har du et kurs, et arrangement, eller et konsept å tilby?

Enhet for kulturformidling og deltakelse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunst- og kulturuttrykk som foto, film, dans, musikk, drama, visuelle uttrykk, litteratur m.m.

Meld inn kandidater til årets kulturpriser!

Hvert år deles det ut kulturpriser blant ildsjeler og kulturaktører i Bergens bydeler og kulturdistrikt. Nå ønsker kulturkontorene forslag på kandidater til årets priser. Frist er 1. oktober.