Gå tilbake til:
Du er her:

Slik jobber vi med kultur i Bergen kommune

Kulturavdelingen i Bergen kommune fikk ny organisering 1. august 2017. Her finner du kontaktinfo til Bergen kulturskole, kulturkontorene, teamene våre m.m.

ENHET FOR KULTURFORMIDLING OG DELTAKELSE

Adresse: Neumannsgate 1. Direktør: Emil Matthiesen, tlf. 55 56 94 03

TEAM FOR AKTIVITET

 • Har ansvar for fritidstilbud og kulturaktiviteter i kommunal regi for barn, unge, utviklingshemmede og mennesker med psykiske helseplager.
 • Adresse: Neumannsgate 1. Teamkoordinator: Eileen Dalland, tlf. 55 56 94 63

TEAM FOR KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING

 • Har ansvar for markedsføring av kommunale kultur- og fritidstilbud. Teamet kan også bistå lag/org. med promotering av aktivitet/arrangement.
 • Adresse: Neumannsgate 1. Teamkoordinator: Birthe Stenhjem, tlf. 55 56 94 48

BERGEN KULTURSKOLE

 • Kulturskolen har ansvar for undervisning i musikk, dans, teater, visuell kunst m.m.
 • Besøksadresse: Strømgaten 19. Telefon: 55 56 80 50
 • Postadresse: Postboks 7700, 5020 BERGEN
 • Rektor: Mardon Åvitsland, tlf. 55 56 80 53

BARNAS KULTURHUS

 • Kunstformidling og visningssted for kunst -og kulturproduksjoner for barn og unge
 • Tilbud til barnehager- og skoler ukedager og barnefamilier lørdager

LOKALE KULTURKONTOR

 • Kulturkontorene vil fra 1. august 2017 ha ansvar for administrasjon av bydelenes kulturlokaler, samarbeid med lag/organisasjoner om lokale arrangementer og aktiviteter, veiledning av lag/organisasjoner, samt publikumskontakt.
 1. Arna og Åsane kulturkontor, Åsane Senter 40. Telefon: 55 56 71 15. Kultursjef: John-Kristian Øvrebø, tlf. 55 56 71 14
 2. Bergenhus og Årstad kulturkontor, Kong Oscars gate 54. Telefon: 55 56 42 00. Avdelingsleder: Lisa Knapskog Skauge, tlf. 55 56 94 58.
 3. Fana og Ytrebygda kulturkontor, Østre Nesttunvegen 18. Telefon: 55 56 11 06. Avdelingsleder: Signy Lyngsgård, tlf. 55 5612 15.
 4. Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor, Håsteins gate 3. Telefon: 55 56 96 00. Avdelingsleder: Benjamin Hogstad. Telefon: 55 56 96 03

Kulturmidler

Lokale lag og organisasjoner som søker tilskudd til kulturaktivitet må henvende seg til Fagavdeling for kunst og kulturutvikling. Fagavdelingen planlegges samlokalistert med Enhet for kulturformidling og deltakelse, men er inntil videre å finne på rådhuset.

FAGAVDELING FOR KUNST OG KULTURUTVIKLING

Adresse: Bergen Rådhus. Telefon: 55 56 58 78

Direktør: Øyvor Johnson, tlf. 55 56 58 72

 • Fagavdeling for kunst og kulturutvikling erstatter Seksjon for kunst og kultur, og vil, i tillegg til behandling av søknader om tilskudd, ha ansvar bl.a. for fagplaner og nettverksarbeid innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nettside: Fagavdeling for kunst og kulturutvikling

Se tilskuddsportalen for søknadsskjema: www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/tilskudd

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling består av tre team:

 • Team for muséer, kulturvern, samlinger og kulturbygg: Teamleder Anita Solbakken, tlf: 55 56 12 19
 • Team for amatørkultur og frivillighet: Teamkoordinator: Sølvi Litleskare, tlf: 55 56 99 55
 • Team for kunst og kulturnæring: Teamkoordinator: Synnøve Marie Vik, tlf : 55 56 58 75
Vikar 2018: Mayra Elena Henriquez.