Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturpriser og Ungdomspris

Årlig tildeler Bergen kommune Kulturpriser til ildsjeler og talenter innen det frivillige kulturlivet. Her finner du en oversikt over vinnerne de siste årene.

Kulturpriser

Nytt i 2019 er at det tildeles kulturpriser i alle 8 bydeler (ikke kulturdistrikter). Kulturpris kan tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist særlig stort engasjement for kulturlivet i sin bydel - innen det frivillige kultur- og organisasjonsliv, kulturvern, lokalhistorie, barne- og ungdomsarbeid eller nærmiljøarbeid.

Kulturprisene deles ut på vegne av Byråd for klima, kultur og næring. Hver bydel har en egen kulturprisnemnd og det lokale kulturkontoret har en egen representant i nemnden, som også fungerer som sekretær.

Prisen består av et diplom og et stipend på kr 20 000.

Nominér kandidater til kulturpris i din bydel

Send begrunnede forslag til kandidater til ditt lokale kulturkontor:

Arna og Åsane, Bergenhus og Årstad, Fana og Ytrebygda eller Fyllingsdalen og Laksevåg.

Ungdomspris

Fra 2019 blir det hvert år tildelt én ungdomspris for Bergen. Ungdomsprisen kan tildeles en person i aldersgruppen 15-25 år, eller ungdomsgrupper der 2/3 av medlemmene er innenfor alder 15-25 år.

Den/de som mottar prisen må gjennom frivillig arbeid ha utmerket seg ved særlig innsats overfor unge i sitt nærmiljø, eller ved egeninnsats ha fremmet ungdomskulturelle uttrykk.

Prisen består av et diplom og et stipend på kr 20 000.

Nominér kandidater til ungdomspris for Bergen

Send begrunnede forslag til kandidater til Team for aktivitet ved Eileen Dalland

Kulturpris - vinnere

Kulturpris Arna

2017: Unneland Grendalag. Laget er en viktig kulturaktør lokalt, og fikk prisen for sitt engasjement for det lokale kulturlivet og for utvikling av nærmiljøet.

2016: Trengereidkoret. Koret har vært en viktig aktør lokalt i flere tiår, samt hatt stor aktivitet utenfor bygden. De er aktive og gode på samarbeid med andre organisasjoner.

2015: Kulturhuset Sentrum (Samhold) - mottok prisen for den store innsatsen de har gjort gjennom en årrekke for å holde vedlike og drive huset, til glede for det frivillige kultur- og organisasjonslivet i Arna.

2014: Johannes Nævdal - mottok prisen for den store innsatsen han har lagt ned for kulturlivet i Ytre Arna gjennom bl.a. formidling av kulturhistorie og gjennom Arne musikkforening.

Kulturpris Bergenhus

2018: Møhlenpris skolekorps ved Birte Aasen, for å ha vekket korpset til live igjen etter 29 år som et gratis lavterskeltilbud, slik at alle har samme mulighet til å delta.

2017: Shantykoret Cape Horn, for å ha underholdt Bergens befolkning i mer enn 40 år, og for sin innsats for å ivareta og synge seilskutetidens arbeidsviser og shantyer.

2016: Roger Iversen – for sin store uegennyttige innsats for å bevare og formidle kulturminner og kulturhistorie.

2015: Grevehagen mikrofestival. Festivalen kombinerer en presentasjon av etablerte musikere og unge talenter og medvirker til å skape liv i de offentlige byrom. I tillegg er festivalen et resultat av stort lokalt engasjement og nabodugnad.

2014: Marian Egale - for sitt arbeid for bl.a. barn, ungdom, kvinner og flyktninger gjennom Somalisk kvinneforening Hordaland.

Kulturpris Fana og Ytrebygda

2018: Carsten Dyngeland – for sin innsats som utøvende musiker, komponist og initiativtaker til forestillinger og konserter, samt for hvordan han bruker musikken for å støtte gode formål.

2017: Gunvor Bleikie - for å ha ledet aspirantkoret og skolekoret på Kirkevoll i over 30 år. Kirkevoll skolekor har alltid holdt høy kvalitet og vært regnet som et av de beste skolekorene i regionen.

2016: Fana mannskor. Koret hadde 75-års jubileum aktuelt år. Har i svært mange år vært aktive innen kulturlivet i Fana, og har skapt muligheter og gleder for mange.

2015: Fana husflidslag – mottok prisen for sin 25 år lange innsats som sentral aktør i det lokale frivillige kulturliv, innen formidling av lokal tradisjonskultur og kulturvern.

2014: Haldor og Elen Telle – for sitt engasjement innen tradisjonskultur og formidling av denne på en fremragende måte; fra krigshistorie til kystkultur, mattradisjoner og tradisjonsdans.

Kulturpris Fyllingsdalen og Laksevåg

2018: Anette Fjæra Hermansen - for 19 års brennende engasjement i Olsvik tensing. Hun har stått for kontinuitet, og er en bærebjelke i organisasjonens arbeid med ungdom.

2017: Kjell Birger Gravdal - for mangeårig innsats med tekst og ord i Bergen Vest. Gravdal skrev sine første dikt i 1961, og har siden bidratt både lokalt og nasjonalt med dikt og viser.

2016: Helge Adam Egge – for sitt store engasjement og formidling innen kulturminnevern. Han var bl.a. en drivende kraft med opprensing og bevaring av Sælen-elven.

2015: Øyvind Offerdal – for sitt veldedige arbeid som musiker og engasjert kulturperson i lokalmiljøet. Han har spredt glede og musikalitet, og satt Laksevåg på kartet.

2014: Arve Tonning – for å ha lagt ned et betydelig arbeid og egeninnsats i en årrekke for å bygge opp et stort og stabilt dansemiljø i Bergen Vest, som også er inkluderende for grupper som funksjonshemmede og utviklingshemmede.

Kulturpris Årstad

2018: Historiker Egil Ertresvaag har i mer enn 50 år formidlet Bergen bys historie på en imponerende måte, og har lagt ned en fantastisk innsats i det frivillige og amatørbaserte kulturlivet.

2017: Bærekraftige liv Løvstakken - en viktig organisasjon på Løvstakksiden, som arbeider for å løfte folk ut av handlingslammelsen og inspirere til et liv verdt å leve for deg, de andre og kloden.

2016: Minde skoles musikkorps. Korpset er en viktig kulturaktør i sitt nærmiljø, har lykkes med rekrutteringsarbeidet og fremstår som en attraktiv organisasjon, som også holder et godt faglig nivå.

2015: BB Lyngs Bluesband v/Helge Lynglung - fikk prisen for prosjektet «Blues på blå resept», der de har spilt for pasienter på Haukeland sykehus som ikke selv har anledning til å komme seg på konserter.

2014: Mangfoldfestivalen. Festivalen skaper positive opplevelser for deltakere og publikumgrunngivning, samt positiv synliggjøring og inkludering av utviklingshemmede i lokalsamfunnet.

Kulturpris Åsane

2018: Svein Olsen mottar prisen for den store frivillige innsatsen han har lagt ned i ungdomsarbeidet i bydelen og som økonomiansvarlig for Ungdomshuset U82 i Åsane i flere tiår.

2017: Dag Vilsvik - en ildsjel som har inspirert og gledet utallige åsabuer gjennom mange tiår. Han har laget melodier og arrangementer til en rekke sanger, og har samarbeidet med en rekke kulturaktører i bydelen, med utgangspunkt i bedehuskulturen.

2016: Wenches glade trubadurer - mottok prisen for å ha spredd lys i hverdagen for mange i Åsane. Har som mål å gi kulturopplevelser også til grupper som ikke selv er i stand til å oppsøke kulturarrangement.

2015: Tertnes kvinne- og familielag – for sine Torsdagstreff, et aktivitetstilbud for seniorbefolkningen. Treffene er en viktig miljøskaper og kulturbærer, og ikke minst en viktig sosial møteplass i nærmiljøet.

2014: Roald Heggernes – for sitt store frivillige arbeid for kulturlivet i Åsane – bl.a. gjennom stifting og drift av organisasjoner som Bergen Nord Kammerkor og Åsane kulturråd.

Ungdomspris - vinnere

Ungdomspris Arna og Åsane

2017: Jan Olav Lien Hansen - for et flerårlig engasjement for det lokale kulturlivet og frivillig arbeid for svært mange av organisasjonene i Ytre Arna.

2016: The Well – et pop/rock liveband som har holdt sammen i 10 år. De er et godt forbilde for ungdommer i hele Bergen samt gode ambassadører for Åsane og Bergen i utlandet.

2015: Sindre Ryland – musiker og DJ, som bl.a. er aktiv i tre forskjellige korps, er en aktiv bidragsyter til arrangementer i ungdomsmiljøet i Åsane, spiller piano og lager musikk på PC.

2014: Lene Eriksen - leder for dansegruppen Uniloidpro fra Indre Arna. I tillegg til dans, driver medlemmene av Uniloidpro med Cosplay. Lenes dansegruppe Uniloidpro er gode ambassadører for Indre Arna og for kulturmiljøet i Bergen kommune.

Ungdomspris Bergenhus og Årstad

2017: Knøsetoppfestivalen - for å gi "verdens mest berømte smau" sin egen festival.

2016: ikke utdelt.

2015: Tegneloftet – et fast tegneseriekurs for ungdom, der unge tegnere kan få veiledning og råd til videre utvikling.

2014: 11 ungdommer som har jobbet med prosjektet UFLAKKS. Ungdommene utgjorde en arrangørgruppe som AKKS Bergen administrerer, og arrangerte i 2014 en serie på seks konserter.

Ungdomspris Fana og Ytrebygda

2017: Ikke utdelt pga mangel på kandidater.

2016: Camilla Folkestad Skjærdal – mottok prisen for sitt store engasjement gjennom Bergen røde kors ungdom.

2015: ikke utdelt.

2014: Svanhild Mosavi - mottok prisen for sin betydelige innsats gjennom mer enn 25 år for barn/unge i Ytrebygda bydel og Ytrebygda skolekorps.

Ungdomspris Fyllingsdalen og Laksevåg

2018: Dipha Thiruchelvam - for sine særegne musikk som forener vestlig popmusikk med tamilske tradisjoner. Hun beskrives som uredd og inkluderende - et postivt forbilde for andre.

2017: Mathias Haaland Wang - for sitt bidrag til det yngre kulturmiljøet og som ambassadør for kulturutøvere fra Bergen vest. Wang har på rekordtid har etablert seg som musiker i musikkmiljøet i Bergen, og beskrives av mange som en av byens mest begavede trommeslagere.

2016: Bhiruntavana Saranga – mottok prisen for sin kulturskole, der barn og unge over mange år har fått lært tradisjonell dans og musikk. Er synlige i bydelen, inkluderende og utadvendte.

2015: Andreas Solberg Jensen – et stort ungdomstalent innen slagverk og elektronisk musikk. Har bakgrunn fra bl.a. kulturskole og korps.

2014: De frivillige på Nye Fyllingsdalen teater – for sin innsats for å bygge opp et sterkt og kompetent teatermiljø. De frivillige er en avgjørende del av teateret, og legger ned store mengder arbeidsinnsats og engasjement i driften.