Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturpriser og Ungdomspriser

Hvert år deler kulturkontorene i Bergen kommune ut Kulturpris og Ungdomspris til ildsjeler og talenter innen det frivillige kulturlivet. Her finner du en oversikt over vinnerne de siste årene.

Kulturpriser

  • Kan tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist særlig stort engasjement for kulturlivet i sin bydel - innen det frivillige kultur- og organisasjonsliv, kulturvern, lokalhistorie, barne- og ungdomsarbeid eller nærmiljøarbeid.
  • Kulturprisene deles ut på vegne av Byråd for klima, kultur og næring. Hver bydel har en egen kulturprisnemnd og det lokale kulturkontoret har en egen representant i nemnden, som også fungerer som sekretær.
  • Prisen består av et diplom og et stipend på kr 20.000,-.

Ungdomspriser

  • Ungdomspriser deles ut årlig i hvert kulturdistrikt, dersom man finner verdige kandidater. Ungdomsprisen kan tildeles en person i aldersgruppen 15-25 år, eller ungdomsgrupper der 2/3 av medlemmene er innenfor alder 15-25 år.
  • Den/de som mottar prisen må gjennom frivillig arbeid ha utmerket seg ved særlig innsats overfor unge i sitt nærmiljø, eller ved egeninnsats ha fremmet ungdomskulturelle uttrykk.
  • Prisen består av et diplom og et stipend på kr 20.000,-.

Nominér kandidater

Send begrunnede forslag til kandidater til ditt lokale kulturkontor:

Arna og Åsane, Bergenhus og Årstad, Fana og Ytrebygda eller Fyllingsdalen og Laksevåg.

Kulturpris - vinnere

Kulturpris Arna

2017: Unneland Grendalag. Laget er en viktig kulturaktør lokalt, og fikk prisen for sitt engasjement for det lokale kulturlivet og for utvikling av nærmiljøet.

2016: Trengereidkoret. Koret har vært en viktig aktør lokalt i flere tiår, samt hatt stor aktivitet utenfor bygden. De er aktive og gode på samarbeid med andre organisasjoner.

2015: Kulturhuset Sentrum (Samhold) - mottok prisen for den store innsatsen de har gjort gjennom en årrekke for å holde vedlike og drive huset, til glede for det frivillige kultur- og organisasjonslivet i Arna.

2014: Johannes Nævdal - mottok prisen for den store innsatsen han har lagt ned for kulturlivet i Ytre Arna gjennom bl.a. formidling av kulturhistorie og gjennom Arne musikkforening.

Kulturpris Bergenhus

2018: Møhlenpris skolekorps ved Birte Aasen, for å ha vekket korpset til live igjen etter 29 år som et gratis lavterskeltilbud, slik at alle har samme mulighet til å delta.

2017: Shantykoret Cape Horn, for å ha underholdt Bergens befolkning i mer enn 40 år, og for sin innsats for å ivareta og synge seilskutetidens arbeidsviser og shantyer.

2016: Roger Iversen – for sin store uegennyttige innsats for å bevare og formidle kulturminner og kulturhistorie.

2015: Grevehagen mikrofestival. Festivalen kombinerer en presentasjon av etablerte musikere og unge talenter og medvirker til å skape liv i de offentlige byrom. I tillegg er festivalen et resultat av stort lokalt engasjement og nabodugnad.

2014: Marian Egale - for sitt arbeid for bl.a. barn, ungdom, kvinner og flyktninger gjennom Somalisk kvinneforening Hordaland.

Kulturpris Fana og Ytrebygda

2018: Carsten Dyngeland – for sin innsats som utøvende musiker, komponist og initiativtaker til forestillinger og konserter, samt for hvordan han bruker musikken for å støtte gode formål.

2017: Gunvor Bleikie - for å ha ledet aspirantkoret og skolekoret på Kirkevoll i over 30 år. Kirkevoll skolekor har alltid holdt høy kvalitet og vært regnet som et av de beste skolekorene i regionen.

2016: Fana mannskor. Koret hadde 75-års jubileum aktuelt år. Har i svært mange år vært aktive innen kulturlivet i Fana, og har skapt muligheter og gleder for mange.

2015: Fana husflidslag – mottok prisen for sin 25 år lange innsats som sentral aktør i det lokale frivillige kulturliv, innen formidling av lokal tradisjonskultur og kulturvern.

2014: Haldor og Elen Telle – for sitt engasjement innen tradisjonskultur og formidling av denne på en fremragende måte; fra krigshistorie til kystkultur, mattradisjoner og tradisjonsdans.

Kulturpris Fyllingsdalen og Laksevåg

2018: Anette Fjæra Hermansen - for 19 års brennende engasjement i Olsvik tensing. Hun har stått for kontinuitet, og er en bærebjelke i organisasjonens arbeid med ungdom.

2017: Kjell Birger Gravdal - for mangeårig innsats med tekst og ord i Bergen Vest. Gravdal skrev sine første dikt i 1961, og har siden bidratt både lokalt og nasjonalt med dikt og viser.

2016: Helge Adam Egge – for sitt store engasjement og formidling innen kulturminnevern. Han var bl.a. en drivende kraft med opprensing og bevaring av Sælen-elven.

2015: Øyvind Offerdal – for sitt veldedige arbeid som musiker og engasjert kulturperson i lokalmiljøet. Han har spredt glede og musikalitet, og satt Laksevåg på kartet.

2014: Arve Tonning – for å ha lagt ned et betydelig arbeid og egeninnsats i en årrekke for å bygge opp et stort og stabilt dansemiljø i Bergen Vest, som også er inkluderende for grupper som funksjonshemmede og utviklingshemmede.

Kulturpris Årstad

2018: Historiker Egil Ertresvaag har i mer enn 50 år formidlet Bergen bys historie på en imponerende måte, og har lagt ned en fantastisk innsats i det frivillige og amatørbaserte kulturlivet.

2017: Bærekraftige liv Løvstakken - en viktig organisasjon på Løvstakksiden, som arbeider for å løfte folk ut av handlingslammelsen og inspirere til et liv verdt å leve for deg, de andre og kloden.

2016: Minde skoles musikkorps. Korpset er en viktig kulturaktør i sitt nærmiljø, har lykkes med rekrutteringsarbeidet og fremstår som en attraktiv organisasjon, som også holder et godt faglig nivå.

2015: BB Lyngs Bluesband v/Helge Lynglung - fikk prisen for prosjektet «Blues på blå resept», der de har spilt for pasienter på Haukeland sykehus som ikke selv har anledning til å komme seg på konserter.

2014: Mangfoldfestivalen. Festivalen skaper positive opplevelser for deltakere og publikumgrunngivning, samt positiv synliggjøring og inkludering av utviklingshemmede i lokalsamfunnet.

Kulturpris Åsane

2018: Svein Olsen mottar prisen for den store frivillige innsatsen han har lagt ned i ungdomsarbeidet i bydelen og som økonomiansvarlig for Ungdomshuset U82 i Åsane i flere tiår.

2017: Dag Vilsvik - en ildsjel som har inspirert og gledet utallige åsabuer gjennom mange tiår. Han har laget melodier og arrangementer til en rekke sanger, og har samarbeidet med en rekke kulturaktører i bydelen, med utgangspunkt i bedehuskulturen.

2016: Wenches glade trubadurer - mottok prisen for å ha spredd lys i hverdagen for mange i Åsane. Har som mål å gi kulturopplevelser også til grupper som ikke selv er i stand til å oppsøke kulturarrangement.

2015: Tertnes kvinne- og familielag – for sine Torsdagstreff, et aktivitetstilbud for seniorbefolkningen. Treffene er en viktig miljøskaper og kulturbærer, og ikke minst en viktig sosial møteplass i nærmiljøet.

2014: Roald Heggernes – for sitt store frivillige arbeid for kulturlivet i Åsane – bl.a. gjennom stifting og drift av organisasjoner som Bergen Nord Kammerkor og Åsane kulturråd.

Ungdomspris - vinnere

Ungdomspris Arna og Åsane

2017: Jan Olav Lien Hansen - for et flerårlig engasjement for det lokale kulturlivet og frivillig arbeid for svært mange av organisasjonene i Ytre Arna.

2016: The Well – et pop/rock liveband som har holdt sammen i 10 år. De er et godt forbilde for ungdommer i hele Bergen samt gode ambassadører for Åsane og Bergen i utlandet.

2015: Sindre Ryland – musiker og DJ, som bl.a. er aktiv i tre forskjellige korps, er en aktiv bidragsyter til arrangementer i ungdomsmiljøet i Åsane, spiller piano og lager musikk på PC.

2014: Lene Eriksen - leder for dansegruppen Uniloidpro fra Indre Arna. I tillegg til dans, driver medlemmene av Uniloidpro med Cosplay. Lenes dansegruppe Uniloidpro er gode ambassadører for Indre Arna og for kulturmiljøet i Bergen kommune.

Ungdomspris Bergenhus og Årstad

2017: Knøsetoppfestivalen - for å gi "verdens mest berømte smau" sin egen festival.

2016: ikke utdelt.

2015: Tegneloftet – et fast tegneseriekurs for ungdom, der unge tegnere kan få veiledning og råd til videre utvikling.

2014: 11 ungdommer som har jobbet med prosjektet UFLAKKS. Ungdommene utgjorde en arrangørgruppe som AKKS Bergen administrerer, og arrangerte i 2014 en serie på seks konserter.

Ungdomspris Fana og Ytrebygda

2017: Ikke utdelt pga mangel på kandidater.

2016: Camilla Folkestad Skjærdal – mottok prisen for sitt store engasjement gjennom Bergen røde kors ungdom.

2015: ikke utdelt.

2014: Svanhild Mosavi - mottok prisen for sin betydelige innsats gjennom mer enn 25 år for barn/unge i Ytrebygda bydel og Ytrebygda skolekorps.

Ungdomspris Fyllingsdalen og Laksevåg

2018: Dipha Thiruchelvam - for sine særegne musikk som forener vestlig popmusikk med tamilske tradisjoner. Hun beskrives som uredd og inkluderende - et postivt forbilde for andre.

2017: Mathias Haaland Wang - for sitt bidrag til det yngre kulturmiljøet og som ambassadør for kulturutøvere fra Bergen vest. Wang har på rekordtid har etablert seg som musiker i musikkmiljøet i Bergen, og beskrives av mange som en av byens mest begavede trommeslagere.

2016: Bhiruntavana Saranga – mottok prisen for sin kulturskole, der barn og unge over mange år har fått lært tradisjonell dans og musikk. Er synlige i bydelen, inkluderende og utadvendte.

2015: Andreas Solberg Jensen – et stort ungdomstalent innen slagverk og elektronisk musikk. Har bakgrunn fra bl.a. kulturskole og korps.

2014: De frivillige på Nye Fyllingsdalen teater – for sin innsats for å bygge opp et sterkt og kompetent teatermiljø. De frivillige er en avgjørende del av teateret, og legger ned store mengder arbeidsinnsats og engasjement i driften.