Gå tilbake til:
Du er her:

Aktiviteter

Barn

Kultur- og fritidstilbud drevet av Team for Aktivitet eller de lokale kulturkontorene, alene eller i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Ungdom

Kultur- og fritidstilbud og ungdomsprosjekter drevet av Team for aktivitet eller de lokale kulturkontorene, alene eller i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Senior

Oversikt over tilbud og aktiviteter for seniorer, i både kommunal og frivillig regi.

Utviklingshemmede

Kultur- og fritidstilbud for utviklingshemmede, i regi av Team for Aktivitet.

Psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter og opplevelser for mennesker med psykiske helseplager.