Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du være med å planlegge nytt ungdomshus i Bergen sentrum?

Nytt kulturhus for ungdom 15-20 er under bygging og åpner i løpet av våren 2019. Har du noen gode idéer om hva huset bør inneholde?

Ungdomshuset vil ha en tydelig profil rettet primært mot elever i videregående skole. Huset vil ha inngang fra gateplan, og ha universell utforming slik at også rullestolbrukere kan bruke lokalet.

Vi tenker oss at huset kan inneholde en koselig kafé med wifi, scene, dansesal, kreative rom, lesesal/workshoprom og at stedet kan bli en uformell møteplass der ungdom kan kommer for å være sosial, drikke kaffe, bare «henge» eller drive med kulturaktiviteter, som musikk, dans, design, tegne/male o.a. Det nye ungdomshuset skal ha rom for alle.

Huset vil være betjent i åpningstiden, og ellers tilgjengelig for ungdom med nøkkelkort.

Har du gode idéer til hvordan det nye ungsomhuset bør utformes og hva det bør inneholde? Da vil vi gjerne snakke med deg! Ta kontakt med Eileen Dalland på tlf: 55 56 94 63 eller epost: Eileen.Dalland@bergen.kommune.no