Gå tilbake til:
Du er her:

Tilrettelagte møteplasser for unge med psykiske helseplager

Du som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til å bygge mestringsfølelse og sosial trygghet, er velkommen til våre tilrettelagte møteplasser.

Møteplassene følger skoleruten og finnes p.t. i Fana kulturhus og på Elvetun (Loddefjord). Et liknende tilbud, UT82, finnes på U82 (Åsane).

Ungdom 13-20 år som ønsker å delta på tilbudet trenger ikke ha en diagnose, men må meldes på via fagperson i Barnevern, OT/PPT, Etat for psykisk helse, Helsesøster, e.a.

Hva er tilrettelagte møteplasser?

 • Aktivitetstilbud 1 gang pr uke, på dagtid eller kveld.
 • Et lavterskeltilbud med fokus på godt sosialt miljø og kreative aktiviteter tilrettelagt av musikkterapeuter og studenter fra Griegakademiet
 • Formidling: Sangteknikk, låtskriving, musikkvideo/-foto, musikkteknologi eller instrumentopplæring: tromme, bass, gitar eller keyboard. I tillegg: dansegrupper og tegne/male-aktivitet
 • Mulighet for individuell oppfølging før en evt. melder seg på
 • Høy voksentetthet og rom for samtale i trygge omgivelser
 • Sosial matpause med prat, kos, kaffe, kjeks og frukt
 • Performance-trening på øvinger og deltakelse på mønstringer i regi av Bergen kommune, Corneteatret o.a.
 • En mestrings – og deltakingsarena som kan fungere som brobygger/inngangsport til deltakelse i ordinære kulturtilbud for ungdom

Informasjon/påmelding: Kontakt Elisabeth Torstuen, tlf. 905 82 126,

e-post: etorstuen@hotmail.com

MOT 82/UT82

Tilbudet i Åsane er gratis og primært for deltakere fra 18 år og oppover - et samarbeidsprosjekt der flere aktører er involvert, blant annet Helse Bergen, BUP, Åsane Frivilligsentral og Enhet for kulturformidling og deltakelse.

 • MOT82 - Ut i lokalsamfunnet er et prosjekt som jobber for å få flere mennesker med psykiske lidelser til å delta i musikk/kulturaktiviteter i lokalsamfunnet. Mennesker som har deltatt i musikkterapi i behandling får med MOT82 mulighet til å fortsette i et musikktilbud også etter institusjonsopphold.
 • UT82 jobber videre på de gode erfaringene som er gjort i MOT82 og bygger bro til det lokale musikk og kulturlivet.
 • Fokus på godt sosial miljø og aktiviteter som band/samspill, konserter, låtskriving, studioinnspilling og brukerstyrte aktiviteter inne på U82.

Prosjektet ledes av musikkterapeuten Elin Sofye Rabbevåg.

For mer info, kontakt: elin.rabbevag@bergen.kommune.no