Gå tilbake til:
Du er her:

UKM i Bergen

UKM står for Ung Kultur Møtes, og er en mulighet for ungdom til å vise hva de kan, til å se hva andre driver med, og til å lære noe nytt.

  • Ung Kultur Møtes
  • Ungdom får mulighet til å vise hva de kan, til å se hva andre driver med, og til å lære noe nytt.
  • Lokale mønstringer, Fylkesmønstringer og den landsdekkende UKM-festivalen hvert år.
  • Workshops og arrangementer gjennom hele året.
  • Du kan delta med alle slags kulturuttrykk, eller engasjere deg i UKM Media eller Unge Arrangører.
  • Prosjektansvarlig for UKM Bergen er Eyolf Nysæther.

Ungdommens arena

UKM – Ung Kultur Møtes - skal være en møteplass for ungdom, med lav terskel for å kunne dele – og uttrykke seg gjennom ulike kulturuttrykk, og der man kan møte andre som driver med kulturaktiviteter. Ungdom skal oppleve eierskap og føle at UKM er deres arena. I Bergen er dette nå en helårlig satsning med arrangementer i bydelene gjennom hele året.

Hovedmønstringen i 2019

2. februar ble lokalmønstringen UKM Bergen 2019 arrangert på Fana kulturhus. 90 ungdommer inntok scenen for å vise fram musikk, dans, kunst og film. Et fagpanel jobber nå på spreng for å velge ut hvem som skal representere Bergen i Fylkesmønstringen, som går av stabelen 5.-7. april i Oseana kunst- og kultursenter i Os.

UKM i alle kulturdistrikt

Gikk du glipp av hovedmønstringen? Frykt ikke! Du kan fortsatt ta del i UKM i 2019!

I en stor kommune som Bergen har det vært utfordrende å gi UKM et lokalt preg. Derfor satses det nå på å forankre UKM lokalt i kommunens fire kulturdistrikt. UKM inngår samarbeid med lokale fritidsklubber, møteplasser og andre tilbud som finnes i bydelene, om å arrangere egne UKM-bydelsarrangement.

Ungdommer som kjenner bydelene sine skal inviteres inn i arrangørgrupper (UA-grupper). Disse gruppene vil få mye ansvar og stort handlingsrom med tanke på hvordan arrangementene skal være. Slik skal unge kulturaktører få vise frem sine kulturuttrykk i en lokal ramme, og ungdom få mulighet til å delta i hele prosessen og i alle deler av gjennomføringen av arrangementene.

Åpen scene

Det første arrangementet i denne nye modellen ble gjennomført under «Åpen scene» på Fana kulturhus 22. oktober. Der sto scenen i kultursalen klar for ungdommer, uansett hva de ville vise frem; sang, tryllekunst, dans, musikk, fotballtriksing eller noe helt annet. Tilsvarende arrangementer venter i distriktene Arna/Åsane, Bergenhus/Årstad og Fyllingsdalen/Lakevåg.

Ta del!

Ønsker du å delta i fortsettelsen, og i din bydel? Send en epost til prosjektleder Eyolf Nysæther.