Gå tilbake til:
Du er her:

Ung Kultur Møtes i ny drakt

UKM Bergen øker sin aktivitet, med arrangementer i flere bydeler og gjennom hele året. Og vi ønsker ungdommene selv med på laget.

  • Ung Kultur Møtes
  • Ungdom får mulighet til å vise hva de kan, til å se hva andre driver med, og til å lære noe nytt.
  • Lokale mønstringer, Fylkesmønstringer og den landsdekkende UKM-festivalen hvert år.
  • Workshops og arrangementer gjennom hele året.
  • Du kan delta med alle slags kulturuttrykk, eller engasjere deg i UKM Media eller Unge Arrangører.
  • Prosjektansvarlig for UKM Bergen er Eyolf Nysæther.

Ungdommens arena

UKM – Ung Kultur Møtes - skal være en møteplass for ungdom, med lav terskel for å kunne dele – og uttrykke seg gjennom ulike kulturuttrykk, og der man kan møte andre som driver med kulturaktiviteter. Ungdom skal oppleve eierskap og føle at UKM er deres arena.

Hovedmønstringen i 2019

2. februar arrangeres lokalmønstringen UKM Bergen 2019 på Fana kulturhus. Hovedfokuset her er det sosiale, og at alle som ønsker det skal få vi se frem det de driver med og brenner for. Fra denne mønstringen velges det ut representanter som går videre til en fylkesmønstring, og med mulighet for landsfestival. Men det viktigste skjer lokalt, og alt starter i Fana kulturhus 2. februar. Meld deg på på ukm.no

UKM i alle kulturdistrikt

I en stor kommune som Bergen har det vært utfordrende å gi UKM et lokalt preg. Derfor satses det nå på å forankre UKM lokalt i kommunens fire kulturdistrikt. UKM inngår samarbeid med lokale fritidsklubber, møteplasser og andre tilbud som finnes i bydelene, om å arrangere egne UKM-bydelsarrangement.

Ungdommer som kjenner bydelene sine skal inviteres inn i arrangørgrupper (UA-grupper). Disse gruppene vil få mye ansvar og stort handlingsrom med tanke på hvordan arrangementene skal være. Slik skal unge kulturaktører få vise frem sine kulturuttrykk i en lokal ramme, og ungdom få mulighet til å delta i hele prosessen og i alle deler av gjennomføringen av arrangementene.

Åpen scene

Det første arrangementet i denne nye modellen ble gjennomført under «Åpen scene» på Fana kulturhus 22. oktober. Der sto scenen i kultursalen klar for ungdommer, uansett hva de ville vise frem; sang, tryllekunst, dans, musikk, fotballtriksing eller noe helt annet. Tilsvarende arrangementer venter i distriktene Arna/Åsane, Bergenhus/Årstad og Fyllingsdalen/Lakevåg.

Ta del!

Ønsker du å delta i fortsettelsen, og i din bydel? Send en epost til prosjektleder Eyolf Nysæther.

Meld deg på UKM Bergen 2019!