Gå tilbake til:
Du er her:

Tilrettelagte møteplasser for ungdom med psykiske helseplager

Ungdom i alderen 13-20 år som trenger å være del av et fellesskap som kan bidra til å bygge mestringsfølelse og sosial trygghet, er velkommen til våre tilrettelagte møteplasser.

Tilrettelagte møteplasser i Fana og Loddefjord

Ungdom som ønsker å delta på tilbudet trenger ikke ha en diagnose, men må meldes på via fagperson i Barnevern, OT/PPT, Etat for psykisk helse, Helsesøster, e.a.

Fana

 • Tilrettelagt møteplass ledet av musikkterapeut torsdag formiddag på Fana kulturhus, Østre Nesttunvei 18
 • Ungdom som ønsker å delta på tilbudet trenger ikke ha en diagnose, men må meldes på via fagperson i Barnevern, OT/PPT, Etat for psykisk helse, Helsesøster, e.a.

Åpen møteplass Fana

 • På Fana kulturhus torsdager kl. 18.00-21.00
 • Ungdomsklubb åpen for alle ungdommer. Tilbudet er forsterket med bemanning som har kompetanse på å ivareta ungdom med psykiske helseplager.

Kontakt for informasjon/påmelding, tilrettelagt møteplass i Fana:

Elisabeth Torstuen elisabeth.torstuen@bergen.kommune.no tlf. 905 82 126

Marte Sortland Halås marte.halas@bergen.kommune.no tlf. 908 75 929

Loddefjord

 • Tilrettelagt møteplass ledet av musikkterapeut torsdag formiddag på Elvetun ungdomshus, Elvetun 21

Kontakt for informasjon/påmelding:

Henrik Tønseth Skauge henrik.skauge@bergen.kommune.no tlf. 451 09 747

Jakob Holst jakob.holst@bergen.kommune.no tlf. 464 48 121

Hva er tilrettelagte møteplasser?

 • Et lavterskeltilbud med fokus på godt sosialt miljø og kreative aktiviteter tilrettelagt av musikkterapeuter og studenter fra Griegakademiet
 • Formidling: Sangteknikk, låtskriving, musikkvideo/-foto, musikkteknologi eller instrumentopplæring: tromme, bass, gitar eller keyboard.
 • Mulighet for individuell oppfølging før en evt. melder seg på
 • Høy voksentetthet og rom for samtale i trygge omgivelser
 • Sosial matpause med prat, kos, kaffe, kjeks og frukt
 • Performance-trening på øvinger og deltakelse på mønstringer i regi av Bergen kommune, Corneteatret o.a.
 • En mestrings – og deltakingsarena som kan fungere som brobygger/inngangsport til deltakelse i ordinære kulturtilbud for ungdom